Logo
Få styr på sunde korrekte arbejdsstillinger med Ergonomisk Rådgivning på arbejdspladsen

Ergonomisk Rådgivning på arbejdspladsen

DK Healthcare tilbyder ergonomisk rådgivning indenfor alle fag. Vi ønsker at jeres medarbejdere passer på sig selv i den daglige drift. En af måderne at passe på sig selv er ved korrekt arbejdsstilling ved udførsel af de daglige opgaver.

Uanset om virksomhedens medarbejdere er indenfor kontor, lager, transport, rengøring, værksted eller fungerer som kørende konsulenter kan vores terapeuter hjælpe med gennemgang af arbejdsstillingerne samt instruktion til forbedring af disse.

Vær obs på at indbygge korrekte ergonomiske arbejdsstillinger og undgå at:

Rådgivning i ergonomi på arbejdspladsen

Virksomhedsarrangement og 1:1 sessioner

DK Healthcare tilbyder rådgivning tilpasset jeres ønsker med fokus på de arbejdsstillinger, der primært er i virksomheden.

Vi tilbyder følgende muligheder for rådgivning:

Virksomhedsarrangement
Fælles arrangement med gennemgang af de mest almindelige arbejdsstillinger tilpasset virksomhedens dagligdag og arbejdsopgaver samt øvelser og instruktion i kropsholdning.

3-4 timers varighed.

Morgenmøde
En let fælles gennemgang af arbejdsstillinger og kropsholdninger af 60-90 min. varighed.

1:1 Sessioner
Individuelle vejledninger baseret på den enkelte medarbejders behov.

Ergonomisk rådgivning tilpasset alle brancher

DK Healthcare rådgiver i det format, der passer bedst til virksomheden og skræddersyer sammen med jer den løsning, der passer bedst til jeres behov for formidling og instruktion.

I kan vælge mellem:

  • Virksomhedsarrangementer
  • Individuel rådgivning

Disse 2 kan også kombineres som et heldagsarrangement

Virksomhedsarrangementer

Virksomhedsarrangementerne vil bestå af en gennemgang af de mest almindelige arbejdsstillinger samt hvilke fejl, der oftest begås i arbejdsstillingen og instrukser og vejledning til en mere sund arbejdsstilling.

I arrangementet kan der suppleres med inspiration til daglig kort fysisk træning.

Emner kunne være dårlig ryg, hovedpine og musearm.

Morgenmøde
Er situationen den at I blot ønsker en let gennemgang af arbejdsstillinger og kropsholdninger kan der arrangeres morgenmøder af 60-90 min. varighed.

Situationer der bliver berørt:

Individuel rådgivning

1:1 session med medarbejderen hvor vores terapeuter foretager individuelle samtaler og observationer af den enkelte medarbejders daglige arbejdsstillinger og øvrige forhold. Dette for at tydeliggøre de ting der, ved hjælp af små ændringer, kan forbedre forholdene for ellers uundgåelige risici for fysiske skavanker.

Efter gennemgangen udarbejdes der på foranledning en skriftlig tilbagemelding med de givne råd og vejledninger til den enkelte.

Efter den endte vejledning kan der arrangeres et efterfølgende opfølgningsbesøg for at se om instrukserne er blevet fulgt og hvilke indvirkninger det har haft på medarbejderens fysiske velbefindende.

Ergonomisk rapport

DK Healthcare tilbyder, hvis I ønsker det, en afsluttende ergonomisk rapport med oversigt over de områder, der er blevet gennemgået samt de vejledende instrukser, der er blevet anbefalet til virksomhedens medarbejdere.

Rapporten omfatter rådgivning indenfor:

FAQ Ergonomisk rådgivning

Ergonomi DK Healthcare

Find svar på dine spørgsmål vedr. Ergonomi

Når du sidder med ERGONOMI på arbejdspladsen, kan der ofte dukke spørgsmål op, som du gerne vil have besvaret. Herunder forsøger vi at svare dig på de mest almindelige spørgsmål vi får stillet både omkring ergonomi, arbejdspladsstillinger og inventar.

Ønsker du yderligere info er du velkommen til at kontakte os.

Arbejdsmiljøet

Hvad er ergonomisk arbejdsmiljø?
Når vi taler om fysisk arbejdsmiljø, også kaldet ergonomi, handler det ofte om indstilling af bord og stol, lysindfald, temperatur osv. Men ergonomi er meget mere end højden på dit bord og mulighederne for hjælpemidler.

Hvad er formålet med ergonomi?
Ergonomi omhandler mennesket, arbejdspladsens indretning, menneskets interaktion med arbejdspladsens indretning. … Formålet med ergonomi er at forebygge og undgå belastninger samt gener i kroppen

Hvor meget plads skal der være på et kontor?
Gulvareal, rumhøjde og indretning skal være tilpasset efter arbejdets art, sådan at arbejdet kan foregå forsvarligt. Normalt skal et arbejdsrum have en arbejdshøjde på 2,5 meter og som minimum have et gulvareal på 7 m2. Det vil normalt være tilstrækkeligt, hvis der er 12 m3 luft i arbejdsrummet pr. medarbejder.

Hvad er en hensigtsmæssig arbejdshøjde ved stående arbejde?
Ved stående arbejde i god arbejdshøjde er maksimalt arbejdsområde fremad ca. 45 cm. Ved arbejde med tunge emner henvises til vurdering af rækkeafstanden i At-vejledningen om løft, træk og skub.

Hvad er en belastende arbejdsstilling?
Når ryggen eller nakken bliver vredet eller bøjet, er der tale om belastende arbejdsstillinger. Arbejde i liggende, hug- eller knæliggende stillinger og arbejde over skulderhøjde bliver betragtet som belastende arbejde.

Hvilke områder tilbyder I indenfor?
Vi tilbyder ergonomisk rådgivning indenfor alle fag, uanset om du sidder med medarbejdere indenfor lager, kontor, transport, rengøring, værksted, kørende konsulenter mv.

Processen

Hvordan fungerer opstart ved individuelle rådgivningssessioner?
Vi aftaler, hvordan vejledningerne skal foregå og tilpasses efter virksomhedens behov. Derudover aftales hvilken gruppe af medarbejdere, der skal vejledes, og hvordan rådgivningen efterfølgende implementeres i den daglige drift.

Hvordan foregår processen?
Vores terapeut er til rådighed hos jer efter aftale. Dette kan være alt fra enkeltstående timer til heldagsarrangementer.

Er den enkelte medarbejder involveret og hvordan?
Medarbejderen bliver vejledt ud fra den enkeltes arbejdsfunktion, hvor der tages højde for de daglige opgaver.

Retningslinjer

Hvilke krav der er gældende i forhold til reglerne omkring indretning af IT arbejdspladser?
Krav og vejledninger til arbejdspladsen 

  • Arbejdsbord – det skal have god dybde, så skærmen kan anbringes i passende synsafstand, og så der er plads til at hvile hænder og underarme ved tastaturet.
  • Arbejdsstol – den skal være stabil og kunne indstilles i sæde og ryg.

Hvem skal sørge for at arbejdsmiljøet er sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt?
Arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som denne leder. Arbejdslederen skal herunder påse, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt.

Hvem håndhæver arbejdsmiljøloven?
I Danmark er Arbejdstilsynet den myndighed der håndhæver arbejdsmiljøloven på de virksomheder der har ansatte. Det vil sige at det er Arbejdstilsynet der kontrollerer virksomhederne og om gældende regler overholdes, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Løsninger

Hvilke løsninger tilbyder I?

Vi tilbyder flere løsninger indenfor alle fag. Dette kan være individuel 1 til 1 rådgivningssessioner eller fælles information af større grupper.

Vi kan ligeledes tilbyde gruppepræsentation ved f.eks. et morgenmøde omkring forbedring af arbejdsstillinger indenfor det pågældende fag.

Udover rådgivning i korrekte arbejdsstillinger er terapeuten også behjælpelig med inspiration til daglige træningsøvelser, der kan være med til at opretholde en bedre fysik for den enkelte.

Analyser og rapporter

Supporterer I rådgivningen med analyser eller rapporter?
Såfremt virksomheden ønsker det, laver vi afsluttende rapporter med oversigter over, hvilke områder der er blevet vejledt i, og hvilke tiltag der efterfølgende anbefales.

Rådgiveren

Hvilke kvalifikationer har rådgiveren?
Alle vores rådgivere er uddannede fysioterapeuter med speciale i arbejdsmiljø.

Ring til os på 70 26 12 00.

eller book et møde her og få et uforpligtende tilbud.

Opnå øget velvære og trivsel

Kontakt os og vi svarer indenfor 24timer