Arbejdspladsvurdering – APV

Alle virksomheder i Danmark skal gennemføre en APV hvert 3. år.

APV er en systematisk gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø

APV'en skal indeholde følgende:

APV kan give lønbesparelser og øget effektivitet

I APV’en skal virksomheden tage stilling til, om der er arbejdsmiljømæssige forhold, der kan medføre sygefravær.
At arbejde med at reducere sygefraværet er for mange svært, men fakta er, at ingen har gavn af, at man undlader at tage fat.
At arbejde med sygefraværet vil være til gavn for både de, der har fraværet, og for virksomheden i form af lønbesparelser og en øget effektivitet.

Vi gør det nemt for jer og giver jer samtidig et godt ledelsesværktøj, som efterfølgende kan bruges til stratetisk opfølgning på de områder af det fysiske
og psykiske arbejdsmiljø, der bør fokuseres på.

Vælg den metode der passer jer bedst.

Online APV-undersøgelse
Personligt APV-interview

Fordele ved online APV-undersøgelse:
Fordele ved personligt APV-interview:
Uanset om I vælger den online baserede APV-undersøgelse eller det personlige APV-interview, får I:

Ring til os på 70 26 12 00.

eller book et møde her og få et uforpligtende tilbud.